pil Velkommen
pil Generelt om kursene
pil Kontroll-ordningen
pil Kursledere
pil Bransjestandard (PDF)
pil Fagstoff
pil Video
pil Dokumenter
pil Relevante linker
pil Ekstranett

Arrangør:

Kursledere

Bjørn Øvereng

Distrikt: Søndre Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal
Adresse: 7860 Skage i Namdal
Telefon: 950 97 408 / 74 31 28 39
Epost: bjorn-arve.overeng@ntfk.no

Arve Aarhus

Distrikt: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Adresse: Kvilldalsvn. 664, 4237 Suldalsosen
Telefon: 477 50 258
Epost: aaarh@online.no

Jannicke Modell Røhmen

Distrikt: Agder og Telemark
Adresse: Skjeggedal, 4834 Risdal
Telefon: 37 03 73 03 / 993 17 145
Epost: jannicke@skjeggedalvilt.com

Gunnar O. Hårstad

Distrikt: Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo
Adresse: Honne, 2836 Biri
Telefon: 917 23 876 / 61 14 82 00
Epost: goh@skogkurs.no

Dagh Bakka

Distrikt: Buskerud, Vestfold, Finnmark, Troms og nordre Nordland
Adresse: Kollsvegen 230, 2825 Gjøvik
Telefon: 95087195
Epost: db@skogkurs.no

 

Prosjektansvarlig: Skogbrukets Kursinstitutt v/ Gunnar O. Hårstad | Telefon: 917 23 876 / 90 88 82 00 | Epost: hjortevilt@skogkurs.no