pil Velkommen
pil Generelt om kursene
pil Kontroll-ordningen
pil Kursledere
pil Bransjestandard (PDF)
pil Fagstoff
pil Video
pil Dokumenter
pil Relevante linker
pil Ekstranett

Arrangør:

Generelt om kursene

I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer.

Normalt vil kursene gå på en ukedag, men andre opplegg vil kunne vurderes.

Deltakerantallet er satt til ca. 30, men kan variere fra 20 til 40 ut fra kurslokalet og andre lokale forhold.

Kursprisen er satt til kr 2 000,- for kurs som går på ukedager og kr 2 300,- for kurs som går i helga eller som går på to kvelder. Inkludert i prisen er mat i kurstiden og kursdokumentasjonen som vil være:

 • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
 • 20 erklæringsblanketter med buntestrips
 • Samleliste for kontrollerte dyr

Ved kursets slutt vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis.


Påmelding

Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, men da uten å blir godkjent feltkontrollør og uten kursbevis.

Påmelding skjer direkte på det enkelte kurs via Internett. Det er viktig at all informasjon skrives inn helt riktig og er fyldig nok. Den påmeldte vil, når påmeldingen er sendt, straks motta melding om at vedkommende er registrert. Påmeldingen er personlig og bindende. Om kurset er fulltegnet, vil det bli lagt ut melding om det.

Kursavgiften faktureres etter kurset.

Dersom et kurs mot formodning blir avlyst, vil de påmeldte få melding om det.


Kursinnhold

 • Lovverk og administrative bestemmelser
 • Kjøttkvalitet, hva er det?
 • Hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
 • Sykdommer hos hjortevilt i Norge
 • Skader på hjortevilt
 • Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
 • Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
 • Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
 • Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
 • Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
 • Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

 

Prosjektansvarlig: Skogbrukets Kursinstitutt v/ Gunnar O. Hårstad | Telefon: 917 23 876 / 90 88 82 00 | Epost: hjortevilt@skogkurs.no